Cantorums Manskör


CANTORUMS MANSKÖR är Sång- och Musikorden CANTORUM:s egen kör. Orden är verksam i Göteborg sedan 1956. Kören sjunger på Ordens sammankomster och konserter men har även egna fristående engagemang och arrangerar egna konserter. Orden och Kören är var för sig separata ideella föreningar. Körens repertoar är både profan och sakral. Kören arrangerar körresor inom och utanför Sverige och körläger i internatform. Kören är en av Västsveriges mest aktiva och största manskörer. Körmedlemmarna erbjuds individuellt medlemskap i ”SVERIGES KÖRFÖRBUND”. Körrepetitionerna bedrivs som studiecirklar i ”SENSUS Studieförbunds” regi där kören får ett bidrag varje termin och sångarna är försäkrade. Kören är även registrerad som ”Bidragsgodkänd förening” hos Gbg Stad / Idrott & Förening. Hur blir jag medlem? Du kan börja med att komma till en av våra repetitioner för att känna in stämningen i kören och för att få en uppfattning om repertoar och hur vi övar. Vi repeterar i Göteborgs Hamn AB:s fastighet ”Galären, Sydatlanten 6 i Skandiahamnen på torsdagar mellan 19.00 – 21.30. Om ditt intresse kvarstår att sjunga med oss efter tre repetitioner får du göra ett sångprov för vår dirigent som tillsammans med Musikrådet /stämledarna i varje stämma, avgör om du får fortsätta att sjunga med oss och i vilken stämma. Du får räkna med att du kommer att sjunga i en kör som har en hög ambitionsnivå och repetitionstakt, vilket ställer krav på dig. Vill du veta mer?

Klicka här!